Tork

Tobak

 

TobacTobak är en växt, tobaksplantan, och det finns ca 100 olika arter. Tobaksplantan är släkt med potatisväxten. Tobaksplantan är lite speciell eftersom den har en förmåga att suga upp gifter och tungmetaller ur jorden, som sedan lagras i tobaken och gör den ännu mera ohälsosam. Under en tre månaders period besprutas tobaksodlingarna ungefär 16 gånger med olika bekämpningsmedel, dessa är mycket giftiga för människor, djur och natur. Flertalet av dem som arbetar på tobaksodlingarna har inte heller kunskap eller tillräcklig skyddsutrustning för att arbeta med bekämpningsmedlen. Genom detta skadas många av tobaksarbetarna, flertalet av dessa är barn. En stor del av bekämpningsmedlen förgiftar också grundvattentäkter vilket drabbar människor, djur och vår natur.

 

För att framställa de olika tobaksprodukterna måste tobaksplantan torkas. I torkningen av bladen på tobaksplantan använder man oftast ved från regnskogen.

 

På ett år går det åt ca.11,4 miljoner ton träd vilket motsvarar ett område på 200 000 hektar skog. Detta leder till att regnskogen skövlas och i med detta att många djur också utrotas.

  

Ungefär hälften av allt skräp som slängs i våra städer är tobaksprodukter. Det slängs ca 1225 miljoner fimpar varje år i Sverige, i hela världen slängs det 4500 miljarder. I fimpen finns massor av olika gifter som förorenar vår natur och våra vattendrag. Enligt biologer är nedbrytningstiden för en fimp 15 år.

 

HistoTobakshistoria

 

Redan 400 år f.kr. lär indianerna ha använt tobak. Tobaken användes på många olika sätt, oftast i samband med riter, sluta förbund, svära trohet inför strid etc. För t.ex. Cherokeeindianerna ingick tobaken i nästan varje skede av livet.

I Europa började man inte använda tobak förrän Christoffer Columbus återvände från Amerika. Tobaken och dess olika användningsområden beskrevs regelbundet då amerikafararna återvände hem. Till Frankrike fördes tobaken av Jean Nicot, som var en fransk diplomat, det är efter honom som tobaken har fått sitt latinska namn, Nicotina Tabacum.
När tobaken kom till Europa användes den främst till medicinskt bruk, med skiftande resultat. Tobak som njutningsmedel spreds framförallt av soldater under de stora krigen.

 

I Sverige nämns tobak för första gången i tullräkenskaper år 1601 varefter det blev en viktig importvara. I Sverige blev handeln med tobak monopol redan 1641. Under 1700-talet skulle alla städer i Sverige avsätta jord för tobaksodling. Den sista Svenska odlingen upphörde så sent som 1964. Kampen mot tobaksbruket har gamla anor i Sverige. 1886 bildades i Stockholm en förening vid namn Tobakskämpen. Namnet ändrades sedan till Bort med tobaken.

  

 Under första hälften av 1900-talet försökte man bekämpa tobaksbruket utifrån moraliska värderingar och i nära anknytning till nykterhetsrörelsen. Under andra hälften av 1900-talet bedrevs arbetet mot tobaksbruket utifrån hälsomässiga skäl och de första tunga vetenskapliga rapporterna om sambandet mellan rökning och lungcancer kom ut.

 

  1973 (Socialstyrelsen) kom den första statliga tobaksutredningen. 1981 (Socialdepartementet) kom den andra, vilken fick det tobaksförebyggande arbetet i Sverige att få en större statlig finansiering. Den tredje tobaksutredningen (Socialstyrelsen) kom 1990 och blev grunden för de riksdagsbeslut vilka under åren 1993-1997 till skapade vår svenska tobakslag.

 Idag ingår tobaken i de 11 folkhälsopolitiska målområdena som är utgångspunkten för Sveriges folkhälsoarbete.